Професионален курс за Козметика / Масажи

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Какво представлява професионалното обучение по Козметика/Масажи ?

При обучението по Козметика/Масажи Вие ще:

  • изучавате здравословните и безопасни условия на труд
  • видовете масажи на тялото
  • видовете козметични терапии
  • изучаване на апаратурата, която е необходима за извършване на процедурите

[icon name=“desktop“ class=““ unprefixed_class=““] Как протича обучението по Козметика/Масажи?

Обучението по Козметика/Масажи се състои от 2 компонента:

  • теория
  • практика

Теорията протича в дистанционна форма. Това означава, че при записване курсистът получава достъп (с индивидуални потребителско име и парола) до специализирана платформа за он-лайн обучение, която съдържа видео уроци, учебни материали, упражнения, тестове за контрол и самоконтрол.

Практиката се осъществява присъствено, на място (Салон за красота), което ЦПО е осигурило.

[icon name=“address-card“ class=““ unprefixed_class=““] При успешно преминаване на изпитите по теория и практика, следва курсиста да получи Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За запитване или записване в курс, попълнете следните полета :