Професионално обучение по готварство – курс готвач

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Какво представлява професионалното обучение по Готварство?

При обучението в курс готвач Вие ще:

  • запознаете с видовете обработки на храната
  • технологичното обзавеждане
  • съставките на ястията
  • ще се научите да правите едни от най-вкусните аламинути.

[icon name=“desktop“ class=““ unprefixed_class=““] Как протича обучението по Готварство(курс готвач) ?

Обучението за готвач се състои от 2 компонента:

  • теория
  • практика

Теорията на курс готвач протича в дистанционна форма. Това означава, че при записване курсистът получава достъп (с индивидуални потребителско име и парола) до специализирана платформа за он-лайн обучение, която съдържа видео уроци, учебни материали, упражнения, тестове за контрол и самоконтрол.

Практиката се осъществява присъствено, на място (Ресторант), което ЦПО е осигурило.

[icon name=“address-card“ class=““ unprefixed_class=““] При успешно преминаване на изпитите по теория и практика, следва курсиста да получи Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За запитване или записване в курса, попълнете следните полета :