Професионално обучение по оперативно счетоводство

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Какво представлява обучението по Оперативно счетоводство ?

Съгласно Държавните образователни изисквания и НАПОО, обучението е разделено на следните модули:

  • обща професионална подготовка – изучаване на ЗБУТ, предприемачество и икономика
  • отраслова професионална подготовка – изучаване на чужд език и компютърна грамотност; основи на правото и др.
  • специфична професионална подготовка – изучаване на финанси, счетоводство  оперативно счетоводство
  • практическа част от обучението – работа със счетоводна програма, счетоводен баланс и др.

[icon name=“desktop“ class=““ unprefixed_class=““] Каква е форамата на обучение?

Курсът протича в дистанционна форма. Това означава, че при записване курсистът получава достъп (с индивидуални потребителско име и парола) до специализирана платформа за он-лайн обучение, която съдържа видео уроци, учебни материали, упражнения, тестове за контрол и самоконтрол.

 

[icon name=“clock-o“ class=““ unprefixed_class=““] Кога можете да започнете курса?

Можете да започнете курса по всяко едно време. Започвате курс веднага щом заплатите таксата за обучение или на дата, на която Вие предпочитате. Предвидено е самото обучение(за пълна професия)  да трае до 12 месеца, като :

  • имате достъп до платформата 24 часа в денонощието
  • можете да разпределяте кога-колко урока да прегледате(но се препоръчва да не изоставате от предвидения график, за да сте готови навреме за Държавните изпити по специалността).
  • можете да спирате на пауза
  • уроците могат да бъдат преглеждани неограничен брой пъти

При завършване на обучението Вие получавате Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

 

За запитване или записване в курса, попълнете следните полета :