Лицензия Изоблок ЕООД
Сертификат ISO

Център за професионално обучение към „Изоблок“ ЕООД, е лицезиран към НАПОО:

Регистър на центровете за професионално обучение


„Изоблок“ ЕООД е вписан в Търговския регистър:

Справка Търговски регистър по юридическо лице


„Изоблок“ ЕООД

ЕИК 123745189

Адрес по регистрация – гр. Казанлък, област Стара Загора,

бул.“Розова Долина“1 , вх.Б, ап.1

Банкова сметка:

IBAN: BG81 UNCR 7630 1078 6844 69
Банка: Уникредит Булбанк
Банков код: UNCRBGSF


Офиси:

гр. София, ул. Пиротска 98

тел. 02 / 89 14 160


гр. Казанлък, бул. Александър Батенберг 7, ет. 1, офис 15

тел. 0431 / 6 54 01


office@e-obuchenie.bg