Професионално обучение по Икономика и мениджмънт

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Какво включва обучението по Икономика и мениджмънт ?

Съгласно Държавните образователни изисквания и НАПОО, обучението е разделено на няколко модула:

  • Обща професионална подготовка  – изучаване на  Здравословни и безопасни условия на труд, Предприемачество и Икономика
  • Отраслова професионална подготовка -изучаване на  чужд език, както и компютърна грамотност, основи на правото, бизнес комуникации, маркетинг
  • Специфична професионална подготовка – изучават се управление на човешките ресурси, професионална подготовка по икономика и мениджмънт, счетоводство, финанси, логистика
  •  практическата част от обучението – решаване на задачи, изготвяне на презентации, изготвяне на Бизнес план на дейност по Ваш избор.

[icon name=“desktop“ class=““ unprefixed_class=““] Каква е формата на обучение?

Курсът протича в дистанционна форма. Това означава, че при записване курсистът получава достъп (с индивидуални потребителско име и парола) до специализирана платформа за он-лайн обучение, която съдържа видео уроци, учебни материали, упражнения, тестове за контрол и самоконтрол.

[icon name=“clock-o“ class=““ unprefixed_class=““] Кога можете да започнете курса?

Можете да започнете курса по всяко едно време. Започвате курс веднага щом заплатите таксата за обучение или на дата, на която Вие предпочитате. Предвидено е самото обучение (за пълна професия)  да трае до 12 месеца (960 уч.часа  ) + бонус от 1 до 3 месеца за подготовка за държавни изпити, като :

  • имате достъп до платформата 24 часа в денонощието
  • можете да разпределяте кога-колко урока да прегледате(но се препоръчва да не изоставате от предвидения график, за да сте готови навреме за Държавните изпити по специалността).
  • можете да спирате на пауза
  • уроците могат да бъдат преглеждани неограничен брой пъти

При завършване на обучението Вие получавате Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За запитване или записване в курса, попълнете следните полета :