Професионално обучение по Фризьорство

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Какво представлява професионалното обучение по Фризьорство?

При обучението по Фризьорство Вие ще:

  • разработите основни техники за измиване и за оформяне на косата
  • се научите на безопасност и здраве при работа и др.

[icon name=“desktop“ class=““ unprefixed_class=““] Как протича обучението по Фризьорство?

Обучението по Фризьорство се състои от 2 компонента:

  • теория
  • практика

Теорията протича в дистанционна форма. Това означава, че при записване курсистът получава достъп (с индивидуални потребителско име и парола) до специализирана платформа за он-лайн обучение, която съдържа видео уроци, учебни материали, упражнения, тестове за контрол и самоконтрол.

Практиката се осъществява присъствено, на място (Салон за красота), което ЦПО е осигурило.

[icon name=“address-card“ class=““ unprefixed_class=““] При успешно преминаване на изпитите по теория и практика, следва курсиста да получи Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.