icon- hammerНастоящият текст описва правилата, според които могат да бъдат използвани услугите на https://kursove-kazanlak.com собственост на „Изоблок“ ЕООД, (наричан по-долу Сайта) и уреждат правата и задълженията между собствениците му и потребителите.


1 – Права и задължения на страните

Потребителят има право да разглежда всички публично достъпни материали на Сайта, включително снимкови и софтуерни, но само за лична употреба. Последните са обект на авторското право на Сайта и са под закрилата на „Закона за авторското право и сродните му права“. Споделянето на информация от Сайта в други уеб сайтове задължително трябва да бъде придружено с линк към оригиналната страница на Сайта.

Забранено е използването на материали, или части от материали от Сайта, под каквато и да е форма с търговска или обществена цел без изричното писмено съгласие от Сайта. Неспазването на това правило може да доведе до нарушения на ЗЗАПСП и/или други закони на Република България.

Сайтът има право да променя по всяко време информацията и съдържанието си, в това число данни за цени, дати, условия и т.н., като не се задължава да информира за това лично потребителя.

Сайтът не носи каквато и да е отговорност, при наличието на остаряла и/или неактуална информация или продукти.

icon-pin2 – Поръчка на обучение

При поръчка за обучение, Вие се съгласявате Сайта да използва предоставените лични и други данни за записване и стартиране на избрания курс за изброените в курса лица. Поръчителя, представил лични данни на трети лица с цел тяхното записване в курс, декларира, че има тяхното изрично съгласие за предоставянето на личените им данни на Сайта. С тези данни се създава профил в платформата за дистанционно обучение на всяко лице, с които то трябва да прегледа учебните материали и да докаже тяхното усовяване, чрез преминаване на он-лайн тест. Преминаването на теста прави обучението завършено успешно и Сайта издава на поимено Удостоверение или Сертификат. С получаване на Удостоверението/Сертификата поръчката се счита за успешно ФИНАЛИЗИРАНА.

2 – Поръчка на обучение

При поръчка за обучение, Вие се съгласявате Сайта да използва предоставените лични и други данни за записване и стартиране на избрания курс за изброените в курса лица. Поръчителя, представил лични данни на трети лица с цел тяхното записване в курс, декларира, че има тяхното изрично съгласие за предоставянето на личените им данни на Сайта. С тези данни се създава профил в платформата за дистанционно обучение на всяко лице, с които то трябва да прегледа учебните материали и да докаже тяхното усовяване, чрез преминаване на он-лайн тест. Преминаването на теста прави обучението завършено успешно и Сайта издава на поимено Удостоверение или Сертификат. С получаване на Удостоверението/Сертификата поръчката се счита за успешно ФИНАЛИЗИРАНА.

icon-info3 – Условия за отказ на извършена поръчка

3.1. При направена поръчка, но не реализиране на плащане до 7 рабодни дни, автоматично поръчката Ви се счита за ОТКАЗАНА.

3.2. При направена поръчка и реализирано плащане, можете да се откажете от поръчката до 7 работни дни след плащането и да получите частично въстановяване на платената сума в размер на 80%, ако:
– не са използвани предоставените данни за достъп на електронната поща;
– не сте приели изпратените на хартиен носител учебни материали;

За целта е необходимо да изтеглите и попълните следната Заявка за Отказ от поръчка, и след нейното попълване да се изпрати сканирана с оригинален подпис (и печат) на електронната поща, указана в бланката.

3.3. При направена поръчка и реализирано плащане, не можете да откажете поръчката в случай, че е влизано поне веднъж в платформата за дистанционно обучение с предоставените Ви данни за достъп или сте приели изпратените на хартиен носител учебни материали. В тези случаи се приема, че обучението/продукта е използван.

3.4. В случай, че изискванията на клиента се променят, след като е поръчал услугата, но преди да я е използвал, той може еднократно да я замени с друга на същата стойност, чрез подаване на заявление в свободен текст на електронна поща office@e-obuchenie.bg.bg

3.5. При техническа невъзможност Сайтът да предостави поръчаната услуга, следва въстановяване на цялата сума на поръчката или , ако клиента предпочете да изчака възстановяването на техническата възможност и ползването на услугата в срок от 3 работни дни.

3.6. Условия за връщане – поради дигиталния характер на предлаганите услуги, „връщане на стока“ е равносилно на „отказ на извършена поръчка“ (т.3.2)

icon-book4 – Процеси при използване на услугата обучение

Обучението може да се проведе в онлайн и офлайн вариант.


Вариант 1 – Онлайн обучение

При успешна заплатена поръчка за обучение ще получите имейл от Сайта, който съдържа данни за достъп до платформата ни за дистанционно обучение.
С достъп до платформата за обучение получавате указания за използване на платформата и достъп до учебни материали които се очаква да прегледате и усвоите в удобно за Вас време. След преглеждането на учебните материали можете да преминете към решаване на тест за сертифициране и приключване на обучението. С успешното решавана на финалния тест и ако сте предоставили всички необходими документи за издаване на удостоверение – вашите ангажименти към обучението приключват и следва да ви бъде издаден и изпратен сертификат/удостоверение за успешно завършено обучение.
– В случай че не се сте предали необходимите документи за издаване на сертификат/удостоверение но сте решили успешно финалния тест, то издаването на сертификат ще се отложи докъто не получим необходимите за целта документи.
– В случай че решаването на финалния тест е неуспешно – ще трябва да преговорите учебните материали и да направите повторен опит за решаване на финалния тест.

Вариант 2 – Офлайн обучение

При успешна заплатена поръчка за обучение ще получите имейл, който съдържа данни за достъп до платформата ни за дистанционно обучение за да свалите учебните материали.
С достъп до платформата за обучение получавате указания за сваляне и разпечатване на комплект(и) учебни материали и тест(ове) които да разгледате, усвоите знанията от тях и да решите теста/(овете) и попълните декларациите към него.
В случай че нямате възможност да разпечатате учебните материали – можете да заявите разпечатани такива със заявка по имейл.
След решаване на теста трябва да го изпратите по куриер (за ваша сметка) до офис на Изобок ЕООД(моля не изпращайте до адреса на регистрация на фирмата), заедно с документи изисквани за сертифицирането, ако все още не сте ги ипратили. След като получим теста и документите Сайта издава Сертификат/удостоверение и ви го изпраща на адреса за кореспонденция заявен по време на поръчката. С това упешно приключва ичпълнението на поръчката.

icon-graduation-cap5 – Приключване на обучение

При успешното преминаване на Финален тест (над 60% верни отговори), обучението се счита за приключено и е необходимо да се свържете с екипа, за да уточните как искате да получите Сертификата / Удостоверението.

Сайтът не поема отговорност под каквато и да е форма, по-голяма от стойността, заплатена за обучението, ако по време или след използването му от Ваша страна, възникне технически, информационен или друг вид проблем, възпрепядстващ нормалното използване на услугата.

6 – Хиперлинкове

Всички препратки от Сайта към други сайтове са предоставени с цел удобство и допълнителна информация за потребителя. Сайтът не контролира останалите сайтовете, към които водят хипервръзките и не поема никаква отговорност за съдържанието, качено на тези страници.

7 – Лична информация

Сайтът не желае да притежава лична информация за потребителите, която не е необходима за нуждите и удобството на предлаганите от него услуги. Личната информация, която Вие предоставяте при записване и по време на провежданите от нас курсове, се съхранява според смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), GDPR и Сайтът никога и при никакви обстоятелства не предоставя на трети лица лични данни за потребителите, освен в посочените в закона случаи.
Можете да прочетете в Политиката за личните данни на Изоблок ЕООД

icon-attention8 – Ограничена отговорност

Въпреки всички усилия, които сме положили за опазване на сигурността на личните дани съществува възможността за неправомерно влизане в системата от злонамерени лица или софтуери и/или изтичане на лична и/или фирмена информация, споделена с нас, по време на използването на нашите услуги. В случаите на осъществени такива злонамерени действия, Сйта не носи отговорност за това и потребителя дава, въвеждат и управлява личната / фирмената/ си информация с ясното съзнание за тези рискове и по тяхно желание. В случай че тези условия са неприемливи за Вас, Ви съветваме да не използвате нашите услуги и да не въвеждате никакви лични или фирмени данни в Сайта.

9 – Съхраняване на информация

Сайтът съхранява информация, свързана с оценките, резултатите, тестовете и друга сходна информация за потребителите. Данните, които не са лични по смисъла на ЗЗЛД могат да бъдат използвани от Сайта по време на обучението на курсистите с цел подобряване на услугата.

10 – Бисквитки:

HTTP „бисквитката“ е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Дадена „бисквитка“ остава в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия (междувременно тя може да бъде изтрита от потребителя), но тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. „Бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или компютъра, има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър.

Бисквитките, които използваме, могат да се разделят на „сесийни“ и „фиксирани“. Сесийните са тези, които траят до излизането на потребителя от Сайта или от уеб браузъра. Фиксираните бисквитки остават на Вашия сайт постоянно до изтичане на времето, заложено в параметрите й или до изтриването й от Ваша страна.
Сайтът използва бисквитки с цел подобряване на услугите си. Ние гарантираме, че данните от Вашето сърфиране няма да бъдат достъпни за трети лица. Ако желаете да не се възползвате от възможностите на бисквитките, можете да промените настройките на браузъра си. Това, обаче, може да засегне някои от функционалностите на сайта.

icon-pin11 – Обновяване на информацията

Сайтът има право да променя по всяко време настоящите правила, като не се ангажира да уведомява посетителите за това лично.


Използвайки нашия Сайт и продуктите и услугите, предлагани в него, Вие декларирате, че сте запознати с настоящите правила и ги приемате и спазвате.

Ако не сте съгласни с условията на ползване на този сайт, моля прекратете използването му и го затворете незабавно.