Обучение за Оператор на компютър – Текстообработване

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Какво включва обучението по текстообработване?

Обучението по Текстообработване се провежда съгласно Държавните образователни изисквания и Националната Агенция за Професионално образование и Обучение. Курсът е разделен на няколко компонента (модула):

  • Обща професионална подготовка – изучават се Здравословни и безопасни условия на труд, както и Предприемачество и Икономика.
  • Отраслова професионална подготовка – в този компонент се изучават чужд език, Бизнес комуникации, Маркетинг
  • Специфична професионална подготовка – набляга се на работата с Microsoft Office Suite (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint и др.)
  • Практическа част от обучението – изготвяне на презентации, решаване на задачи , работа с програми и тяхното паралелно използване.

[icon name=“desktop“ class=““ unprefixed_class=““] Каква е формата на обучение?

Курсът протича в дистанционна форма. Това означава, че при записване курсистът получава достъп (с индивидуални потребителско име и парола) до специализирана платформа за он-лайн обучение, която съдържа видео уроци, учебни материали, упражнения, тестове за контрол и самоконтрол.

[icon name=“clock-o“ class=““ unprefixed_class=““] Кога можете да започнете курса?

Можете да започнете курса по всяко едно време. Започвате курс веднага щом заплатите таксата за обучение или на дата, на която Вие предпочитате. Предвидено е самото обучение(за пълна професия)  да трае до 12 месеца, като :

  • имате достъп до платформата 24 часа в денонощието
  • можете да разпределяте кога-колко урока да прегледате(но се препоръчва да не изоставате от предвидения график, за да сте готови навреме за Държавните изпити по специалността).
  • можете да спирате на пауза
  • уроците могат да бъдат преглеждани неограничен брой пъти

При завършване на обучението Вие получавате Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За запитване или записване в курс, попълнете следните полета :