Обучения по ЗБУТ за строителни фирми

Курсове за здравословни и безопасни условия на труд в строителството. Длъжностно лице по збут, координатор бзр, орган бзр и длъжностно лице за контрол на качеството.

Показване на 4 резултата