Професионални курсове

Обучения и курсове с придобиване на професия по закона за професионалното обучение и образование. Издават се удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация.

Показване на 9 резултата